برگزاری اردوی مطالعاتی- آموزشی پایه سوم مقطع متوسطه 2 در ایام نوروز

IMG_5863

IMG_5864

IMG_5866