همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم بنا به روال سال های پیشین ،انتخابات شورای دانش آموزی با مشارکت پر شور و با شکوه دانش آموزان مقطع متوسطه یک در روز 92/8/1 برگزار گردید.  در پایان این مراسم آرا شمارش شد و نتایج نهایی به سمع و نظر دانش آموزان رسید.