دانی که خدا چرا تو را داده دو دست            من معتقدم که اندر آن سری هست

یک دست برای آنکه خویشتن داری                 با دست دگر ز دیگری گیری دست

 جمعه بیستم ماه بهمن ماه جشن خیریه ای  به مناسبت هفته نیکوکاری باحضور دانش آموزان، مربیان واولیاء در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد.