جلسات اولیا مقطع دبیرستان با هدف آشنایی اولیا با مسائل آموزشی دانش آموزان در تاریخ های ذیل برگزار گردید :
جلسه اولیا پایه اول : روز شنبه مورخ 92/7/6

جلسه اولیا پایه دوم : روز یکشنبه مورخ 92/7/7

جلسه اولیا پایه سوم : روز دوشنبه مورخ 92/7/8

 

 _DSC0425