روز دهم اردیبهشت نوآموزان پیش دبستان یک روز شاد را در آمفی تئاتر مجتمع در کنار دوستانشان تجربه کردند .