دومین جلسه کمیته راهبردی سلامت مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور جمعی از اولیای فعال در حوزه پزشکی و دست اندرکاران بخش سلامت امروز( سه شنبه 11 تیر) به میزبانی مجتمع شهید مهدوی برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی طرح اولیه سامانه جامع سلامت و بررسی موارد آموزشی و ارتقاء سلامت دانش آموزان برگزار گردید.  در این طرح اطلاعات پزشکی دانش آموزان به صورت منظم ثبت می شود. به این ترتیب مجموعه آموزشی شهید مهدوی و خانواده ها در حوزه سلامت دانش آموزان به صورت آنلاین در ارتباط و تعامل خواهند بود.

دراین جلسه همچنین بر ارتباط بیشتر اولیای پزشک با مجموعه آموزشی شهید مهدوی تاکید شد. پیشنهاد کانال سلامت با حضور پررنگ پزشکان، تقویم اجرایی سلامت سال تحصیلی جدید و مشخص شدن تاریخ تقریبی معاینات دانش آموزان نیز از جمله مباحث عنوان شده در جلسه کمیته راهبردی سلامت بود.