سی امین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی روز جمعه 98/2/13 در سالن نمایشگاهی این مجتمع برگزار شد.

در این نمایشگاه که با حضور مدیران مقاطع و اولیا محترم دانش آموزان برگزار گردید، دانش آموزان کلیه مقاطع به ارایه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود پرداختند.