روز دوشنبه مورخ 95/7/26 به مناسبت روز جهانی غذا صبحانه سالم با هدف آشنایی دانش آموزان پایه اول با مواد غذایی سالم و تغذیه مناسب برگزار گردید .