مراسم بلندترین شب سال با سبک و سیاق سنتی در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد

به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا این سنت باستانی و ایرانی زیبا، و همچنین آشنا نمودن دانش آموزان با سنت پسندیده و نیکوی صله رحم و آموزش مهارت‌های زندگی،جشن های متنوعی در همه مقاطع مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد. گفتنی است در مقاطع مختلف نمایشگاه هایی نیز ترتیب داده شد و دانش آموزان وسایل شب یلدا را که از قبل آماده کرده بودند شامل:هندوانه،آجیل، شیرینی و انار و… را به صورت تزئین شده به نمایش گذاشتند تا این سنت پسندیده و نیکو پاس داشته شود. دانش آموزان کنار سفره شب یلدا با دبیران خود عکس دسته جمعی و یادگاری گرفتند و با ذوق و هنر خاصی و در یک فضای سنتی به حافظ خوانی،اجرای سرود، پرده خوانی و قصه خوانی پرداختند و یک فضای شاد برای یکدیگر به ارمغان آوردند.