سه شنبه ۲۱ اسفندماه همزمان با برگزاری روز نیک زیستی در دبستان پسرانه شهید مهدوی ، دانش آموزان پایه اول با اجرای تئاتر و خواندن شعر این روز را جشن گرفتند و همچنین در مورد فلسفه چهارشنبه سوری دانش آموزان پایه سوم صحبت هایی را بیان نمودند.