در روز شنبه مورخ 94/11/17 به مناسبت دهه مبارک  فجر مسابقات ورزشی از جمله طناب کشی ، حفظ تعادل ، طناب زنی و … جهت دانش آموزان دبستان در سالن ورزشی مجتمع برگزار گردید .