در روز شنبه دوم اردیبهشت ماه نمایشگاه دست سازه های ریاضی دانش آموزان به مناسبت روز شاد ریاضی در مقطع متوسطه دو (پایه دهم)برگزار گردید.

photo_2017-04-23_09-30-37

photo_2017-04-23_09-30-32

photo_2017-04-23_09-30-27

photo_2017-04-23_09-30-17