در هفته اول بهمن  ماه 96 در پیش دبستان نمایشگاه نقاشی با موضوع : سهم من از هوای پاک و آسمان آبی  برگزار شد و این بار نقاشی ها از هوای پاک و آسمان آبی سخن گفتند ، استقبال نوآموزان از برگزاری نمایشگاه بی نظیر بود .

 

۲۰۱۸۰۱۲۳_۱۳۲۰۰۹ ۲۰۱۸۰۱۲۳_۱۳۲۲۲۶ ۲۰۱۸۰۱۲۳_۱۳۳۱۳۶ ۲۰۱۸۰۱۲۳_۱۳۳۷۱۸ ۲۰۱۸۰۱۲۳_۱۳۳۷۲۸ ۲۰۱۸۰۱۲۳_۱۳۵۰۳۸ IMG_1860