هفته پژوهش در مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور مدیران مقاطع ، همراه با نواخته شدن زنگ پژوهش آغاز شد.

این مراسم با توجه به رویکرد آموزش و پرورش در بحث پژوهش، از معلم پژوهی به سمت دانش‌آموز پژوهی سوق پیدا کرده است، که در این راستا مجتمع آموزشی شهید مهدوی با جایگزین کردن رویکرد دانش‌آموزان محقق و‌ پژوهنده به جای دانش‌آموزان حافظه‌ محور، نتایج خوبی را کسب کرده است.

دانش آموزان و معلمان پژوهشگر در مقاطع مختلف مجتمع در زمینه‌های مختلفی مانند شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی، رباتیک و علوم کامپیوتر و علوم انسانی تحقیق و پژوهش انجام داده اند. گفتنی است پژوهشهای انجام شده مربوط به یک موضوع نیست و در تمام سطوح طبق اهداف پژوهشی آموزش و پرورش صورت گرفته است.