مقطع متوسطه یک برای تقویت پایه ریاضی دانش آموزان در سال جدید تحصیلی همایش ریاضی را طی روزهای 24 و 25 شهریور برگزار کرد.

این همایش با هدف جمع بندی،مروری بر مطالب ریاضی پنجم ،ششم دبستان، پایه هفتم و همچنین آشنایی دانش آموزان با مقطع متوسطه یک انجام گرفت.