روز چهارشنبه مورخ 13 بهمن ماه وبینار دانش افزایی توسط مشاور دبستان با هدف افزایش آگاهی اولیا نسبت به مسائل فرزندپروری و بالا بردن مهارت گفتگو و مهارت مقابله با استرس برگزار شد .