روز شنبه مورخ 95/8/15 جلسه دانش افزایی آموزگاران بخش فارسی با موضوع بررسی روند تدریس مبحث اندازه گیری در کتب ریاضی دبستان با حضور جناب آقای دکتر داودی ( مولف کتب ریاضی دبستان ) برگزار گردید .