از سوم لغایت 11 شهریور کارگاه هم اندیشی و بررسی روش های تدریس در پیش دبستان برگزار شد ؛ در این کارگاه مربیان ضمن آشنایی بیشتر با برنامه های درسی، روش های آموزش را   با مطاله و پژوهش و بحث و گفتگو به اشتراک گذاشتند . ارزشیابی از دوره به صورت تئوری و عملی انجام شد .

IMG_5073   IMG_5093  IMG_5074