در ادامه ی فعالیت های واحد بهداشت درپیش دبستان ، در روزهای 18 و 19 آذر ماه کارگاهی تحت عنوان مراقبت از دندان برگزار شد ، دخترانمان با مشاهده فیلم و انیمیشن و ساختن کاردستی با چگونگی رعایت بهداشت فردی و مراقبت از دندان آشنا شدند.