در کلاس نحوه مقابله با قلدری در مدرسه چه گذشت؟

قلدری، رفتاری عامدانه، تکرار شونده و خصمانه است که به صورت های مختلفی بروز می کند. از آنجایی که چنین رفتاری می تواند منجر به آسیب های عاطفی جدی در فرد قربانی شود، اطلاع رسانی در مورد شناسایی این پدیده و آموزش راهکارهای مقابله با آن نیز اهمیت زیادی دارد. به همین منظور و در راستای ارتقای سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی، درکلاس اخلاقیات، آموزش هایی مرتبط در دبستان دخترانه بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی ارائه شد. در این کلاس که تحت عنوان نحوه مقابله با قلدری در مدرسه برگزار شد، ابتدا مفهوم قلدری و طیف وسیع آن از طریق مثال های مختلف و ملموس مورد بررسی قرار گرفت تا دانش آموزان در صورت مواجهه آنرا به سهولت تشخیص دهند. سپس سناریوهای مختلفی توسط دانش آموزان ارائه شد که می توانست واقعی و یا تصوری باشد. این موارد به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار گرفت تا دانش آموزان با شخصی سازی موضوع، یادگیری عمیقتری نسبت به آن داشته باشند. در مرحله بعد جهت ارائه راهکار برای مقابله باقلدری، تکنیک بارش فکری مورد استفاده قرار گرفت و موارد ذکر شده به دو دسته مداخله مستقیم (مانند نه گفتن قاطعانه) و غیر مستقیم (مانند درخواست کمک از یک فرد معتمد) تقسیم شدند. در مرحله آخرهم دانش آموزان دریافت خود را از مواردی که در کلاس مورد بحث قرارگرفتند به تصویر کشیده و از مجموعه تصاویر آنها پوستری ساخته شد. اما ساخت پوستر بعد از گفت و گو در رابطه با نحوه مقابله با قلدری در مدرسه چه کمکی به دانش آموزان می کند؟
به عمل در آوردن آنچه که یاد گرفته می شود بهترین راهکار برای نهادینه کردن مطالب است. ناگفته نماند که یادگیری هر مهارتی نیازمند صرف زمان و صبوری و پایداری است. توصیه می شود که در تمام مراحل رشد و کسب مهارت در کنار فرزندانمان باشیم و تا حد امکان راه را برای آنها هموار کنیم.