در مسابقه ای که به مناسبت هفته پژوهش توسط پژوهش سرای آسمان برگزار شد دانش آموزان النا امین زاده و  تارا رستمی با موضوع ” تاثیر فناوری نانو بر کاهش الودگی هوا ” و دانش آموزان رها حاجیان و شایلین خلفی با موضوع شوینده های طبیعی در مقابل شوینده های مصنوعی برگزیده شدند .