با تشکر از کلیه دانش آموزانی که در مسابقه ی نقاشی و کارگاه فکر روز جهانی کودک شرکت نموده اند ، اسامی دانش آموزانی که

آثارشان از لحاظ خلاقیت و تکنیک برتر بوده است معرفی می گردد :

آرمینا رضائی – رها بختیاری – پادینا رسولی – عسل سیفی – نرگس طالبیان