به مناسبت گرامیداشت 13 آبان ماه روز دانش آموز   مراسم ویژه ای  در دبستان با حضور دانش آموزان برگزار گردید .

در این مراسم مدیردبستان ضمن صحبت در خصوص مقام شهدای دانش آموز ، در مورد وقایع تاریخی  13 آبان توضیحاتی ارائه دادند ، همچنین  به دانش آموزان کتابهای مفیدی اهدا گردید.