به نام خداوند جان و خرد

                            کزین برتر اندیشه بر نگذرد 

روز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای ایرانی، سراینده ی شاهنامه ، نوآموزان پیش دبستان با اجرای شاهنامه خوانی این روز را گرامی داشتند.

به امید روزی که همه ی فرزندان این مرز و بوم در پاسداشت زبان فارسی گامی موثر بردارند .