روز پنج شنبه 25 بهمن ماه 1397،با همت دانش آموختگان و همکاری و زمینه سازی همه مقاطع، یک جشن پرشور و با نشاط با حضور دانش آموختگان سال تحصیلی 97-96 مقطع متوسطه 2 و برخی از خانواده های آنان و جمعی از دبیران و مسئولین در سی امین سال تاسیس مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد.

در این جشن، برخی از مسئولین و دبیران سخنرانی کردند و دانش آموختگان نیز با پخش کلیپ های تصویری، خاطرات خود را مرور کردند. تعداد زیادی از دانش آموزان فعلی مدرسه نیز، مهمان این جشن بودند. در پایان نیز، از طرف مجتمع به همه دانش آموختگان تقدیرنامه تقدیم گردید.

برای تمام فرزندان پرتلاش و با استعداد ، آرزوی موفقیت و سربلندی در تمام مراحل زندگی داریم.