به علت بارش شدید برف، و یخبندان فردا دوشنبه 9 بهمن ماه مجتمع تعطیل می باشد.