افتخار آفرینی های مجتمع آموزشی شهید مهدوی درسه ماهه اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹ با موفقیت دانش آموزان پایه هفتم متوسطه یک تکمیل شد.
دانش آموزان کلاس هفتمی در ماراتن علمی(آزمون جامع کشوری) با حضور ۱۲ هزار شرکت کننده توانستند عناوین اول تا یازدهم را کسب کنند.
برهمین اساس طی مراسمی از از دانش آموزان کوشا و توانمند پایه هفتم مقطع متوسطه یک تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
اهدای لوح تقدیر و شاخه گل یادگاری بود که در این مراسم به دانش آموزان سرافراز اهدا گردید.

پاینده و سربلند باشید دختران خردمند

سی سال تلاش،سی سال شایستگی و افتخار