اجرای برنامه‌های پژوهشی در مدارس می‌تواند کودکان را به تفکری نو دعوت کند و روحیه کندوکاو را در آنها نهادینه سازد. باتوجه به اهمیت این موضوع دبستان پسرانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی در هفته پژوهش دست آوردها و تحقیقات دانش آموزان این مقطع را به نمایش گذاشت. در این مراسم که با حضور مدیران مجتمع برگزار گردید از پژوهش های برتر دانش آموزی تقدیر به عمل آمد. این مراسم با حضور مدیران مقاطع برگزار شد.

(سی سال تلاش،سی سال شایستگی و افتخار)