ثبت نام آزمون فرانسه دلف جونیور  ویژه بهار 99 آغاز شد.

  خواهشمندیم اگر تمایل دارید دختر عزیزمان در آزمون فرانسه دلف جونیور شرکت کند مدارک خواسته شده به همراه هزینه ثبت نام را حداکثر تا روز یکشنبه 13 بهمن ماه به خانم جوبندی (داخلی 162) تحویل دهید.

تاریخ آزمون : پنجشنبه 4 و جمعه 5 اردیبهشت 1399

محل برگزاری آزمون : مجتمع آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1 قطعه عکس جدید و پشت نویسی شده (4×3 و یا 4×6)، کپی پاسپورت و یا کپی ترجمه غیر رسمی شناسنامه، فرم تکمیل شده ثبت نام

هزینه آزمون : دلف جونیور A1 وA2 : 60 یورو

دلف جونیور B1 و B2: 70 یورو

واحد حسابداری از پذیرش اسکناس 500 یورویی، سکه وهمچنین اسکناس های مخدوش و یا ممهور، معذورمی باشد.

 

آزمون دلف جونیور در 4 سطح برگزار می شود:

A1, A2, B1, B2     

دانش آموزان بین سنین 12 تا 18 سال می توانند در این آزمون شرکت کنند.

این آزمون شامل 4 مهارت شنیداری، خواندن و درک مطلب، نوشتاری و گفتاری است.

آزمون طی دو مرحله در دو روز برگزار می شود. یک روز آزمون شفاهی انجام می شود که به صورت فردی است و روز دوم آزمون گروهی است که شامل سه مهارت دیگر است. نمره کل آزمون 100 است و هر کدام از این چهار مهارت 25 امتیاز دارند. داوطلبی که در این آزمون شرکت می کند بایستی حداقل 50 نمره از 100 نمره را کسب کند تا به وی مدرک دلف داده شود و همچنین نباید در هر مهارت کمتر از 5 نمره بگیرد.

آزمون “دلف جونیور” بین المللی است و اعتبار مدرک آن دائمی می باشد.

این آزمون هر ساله 2بار توسط “مرکز زبان فرانسه تهران” برگزار می شود.

لازم به ذکر است که از سال تحصیلی 96-95 مجتمع آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی افتخار دارد محل برگزاری آزمون دلف فرانسه برای کودکان و نوجوانان باشد.

 

همچنین آزمون دلف پریم نیز برگزار خواهد شد. خواهشمندیم اگر مایل هستید دختر عزیزمان در آزمون فرانسه دلف پریم شرکت کند مدارک خواسته شده به همراه هزینه ثبت نام را ، حداکثر تا روز یکشنبه 13 بهمن ماه به خانم جوبندی (داخلی 162) تحویل دهید.

تاریخ آزمون : پنجشنبه 28 و جمعه 29 فروردین ماه 1399

محل برگزاری آزمون : مجتمع آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1 قطعه عکس جدید و پشت نویسی شده (4×3 و یا 4×6)، کپی پاسپورت و یا کپی ترجمه غیر رسمی شناسنامه، فرم تکمیل شده ثبت نام

هزینه آزمون : دلف پریم A1.1، A1وA2 : 60 یورو

واحد حسابداری از پذیرش اسکناس 500 یورویی، سکه وهمچنین اسکناس های مخدوش و یا ممهور، معذورمی باشد.

آزمون زبان فرانسه “دلف پریم” در 3 سطح برگزار می شود:

A1.1, A1, A2

دانش آموزان بین سنین 7 تا 12 سال می توانند در این آزمون شرکت کنند.

این آزمون شامل 4 مهارت شنیداری، خواندن و درک مطلب، نوشتاری و گفتاری است.

آزمون طی دو مرحله در دو روز برگزار می شود. یک روز آزمون شفاهی انجام می شود که به صورت فردی است و روز دیگر آزمون گروهی است که شامل سه مهارت دیگر است.

نمره کل آزمون 100 است  و هر کدام از این چهار مهارت 25 نمره دارند. داوطلبی که در این آزمون شرکت می کند بایستی حداقل 50 نمره از 100 نمره را کسب کند تا به وی مدرک دلف داده شود و همچنین نباید درهر مهارت کمتر از 5 نمره بگیرد.

آزمون “دلف پریم” بین المللی است و اعتبار مدرک آن دائمی می باشد.