جشن آغاز سال تحصیلی دبستان دخترانه برگزار شد.

صدای خنده و شادی دانش آموزان در حیاط مدرسه خبر از آمدن مهر می دهد.