شب یلدا شب روشن پر امیدی است که در ازدحام نگاه های مهربان می نشینیم و لبخند را به یکدیگر هدیه می دهیم . خاطرات سرشار را بازگو کنیم تا خانه ها روشن شود. سفره ها را از مائده دعای خیر پر کنیم و در جیب های یکدیگر نقل و نبات مهر بریزیم. به سمت آسمان برکت خیز زندگی، نگاه کنیم و آواز زمستانه ای برای آغاز فصل تازه بخوانیم؛ آوازی به رنگ و رونق حیات راستین..  یلدای امسال را بدون حضور در کنار یکدیگر و با نزدیکی قلبهایمان از راه دور برگزار کردیم تا گرما بخشی باشد بر سرمای زمستان.دانش آموزان با برگزاری آنلاین جشن یلدا توانستند خاطره ای متفاوت را برای خود رقم بزنند.به همین مناسبت  در کلاس هنر با هنرنمایی زیبای معلم این درس خانم مریم رسا شاهد یلدایی به یاد ماندنی بودیم ایشان  داستان و فلسفه شب یلدا را به گونه ای نمایشی برای دانش آموزان بازگو نمود و کاردستی  زیبای هنری با موضوع یلدا سرکلاس خود آموزش دادند همچنین  در کلاس های پیش دبستان آسمان و رنگین کمان از دو مادربزرگ عزیز دعوت بعمل آمده بود تا نوآموزان پیش دبستان را با  این شب  بیشتر آشنا شوند و برایشان قصه ای با این مضمون بیان نمودند.