نگاهت پر معناست،  سخنت گرانبهاست و رفتارت گنجینه ای از تجربه هاست ؛ پدر بزگ و مادربزرگ چشم به راهت بودم ، چه خوب شد که آمدی …

نوآموزان پیش دبستان روز یازدهم اردیبهشت 98 میزبان پدربزرگ و مادربزرگ هایشان بودند ، با اجرای برنامه های شاد ازبرکات و گوهرهای زندگیشان تجلیل نموده و در مقابل زحمات، ایثارها و گذشت ها و صبوری شان سر تعظیم فرود آوردند و چون نگینی آنان را در بر گرفتند .