در خجسته روز میلاد بانوی کربلا از مربیان بهداشت به مناسبت روز پرستار قدردانی و تجلیل شد.