لولاک ، لما خلقت الافلاک

ولادت پر برکت مولود هفده ربیع الاول، فخر عالم امکان ،ختم رسولان و تکمیل کننده ی ادیان ،حضرت محمد مصطفی (ص)

کلیمی که چرخ فلک طور اوست                   همه نورها پرتو نور اوست

و سلاله ی منورش ،معدن حقایق آشکار و پنهان قرآن حضرت امام جعفر صادق (ع)

امامی که ارج ملک شان اوست                  همه علم ها پرتو علم اوست

برشما مبارک باد.