با غرور خود را با سواد معرفی می کنند کلاس اولی هایی که از خوان اول تحصیل عبور کرده اند وخوشحالند که می توانند بخوانند و بنویسند.
با زبان شیرین کودکی لوح های تقدیر خود را با صدای بلند می خوانند تا به معلمشان نشان بدهند که دراین یک سال تحصیلی چه آموخته اند.
و چه زیباست آوای خنده کودکانه شان در فضای مدرسه . گویی مدرسه با وجودشان جان دوباره گرفته است و حتی گل ها نیز شاداب تر از گذشته هستند.
آرزویشان این است که هرچه زودتر کرونا تمام بشود وبا دوستانشان در کلاس های درس حاضر بشوند.
از دلتنگی هایشان می گویند و شوق اشتیاق برای حضور در مدرسه و دیدار دوستان و معلم شان.
دیداری کوتاه درسایه رعایت پروتکل های بهداشتی . اما همین ملاقات کوتاه نیز برایشان دل انگیز بود و زیبا.