اولیاء پیش دبستان در روز سه شنبه با حضور در کلاس درس نوآموزان پیش دبستان پسرانه فعالیت های فارسی و زبان انگلیسی ایشان را از نزدیک مشاهده نموده و سپس به ورزشگاه رفتند و نحوه نرمش  و فوتبال بازی نمودن را تماشا کردند و در آخر عکس یادگاری زیبایی را در تاریخ این روز به ثبت رساندند.