جلسه خانم دکتر مشایخی (موضوع : پرسش و پاسخ مسایل اعتقادی)

موارد مورد بحث خانم دکتر مشایخی با تعداد محدودی از دانش آموزان دبستان با موضوع :

کارگاه پرسش و پاسخ پیرامون مسایل اجتماعی و دینی

موضوعات شامل :

1- معرفی کتاب

2- معرفی پیامبران

3- خجاب

4- ایجاد و تقویت مهارت عزت نفس

5- شناخت جهان هستی

6- معرفی انسان و آفرینش انسان

7- نماز و عمل و تأثیر آن در زندگی

8- دلایل علمی احکام اسلام

9- عشق و تنفر ( تعریف جامع عشق )

10- روشهای خوش حال بودن و شاد زیستن

11- خواندن شعر دسته جمعی و تقویت تعامل فی مابین دانش آموزان – تقویت حس نوعدوستی