موسسه پژوهشی کودکان دنیا با هدف حمایت و کمک به گسترش برنامه های مراقبت جهت رشد همه جانبه کودکان، بیستمین گردهمایی سالانه  خود را برگزار کرد. این در حالی است که یکی از برنامه های این موسسه معرفی سازمان ها،نهادها و همچنین افرادی است  که در راستای آموزش، پژوهش و یادگیری کودکان فعالیت می کنند.

برهمین اساس و باتوجه به فعالیت های مجتمع آموزشی شهید مهدوی در راستای توسعه دانش و آموزش کودکان، این مرکز یکی از فضاهای مورد بازدید اعضای این موسسه پژوهشی قرار گرفت.

دراین برنامه گروه های مختلفی از پژوهشگران و کارشناسان مسائل کودک و نوجوان از شهرهای مختلف کشوربا همکاری خانه فرهنگ و هنرمجتمع آموزشی شهید مهدوی از فضاهایی همچون کتابخانه دبستان،رصدخانه ماهانی،مرکز پژوهش و طراحی وتولید سرگرمی های مناسب برای کودکان(ال ای) بازدید کردند و با منابع آموزشی متنوع و رویکردهای آموزشی در مجتمع آشنا شدند.