در ادامه فعالیت های خانه فرهنگ وهنر مبنی بر قدردانی از دانش آموزان کتابخوان روز دوشنبه 13 دی ماه اعضاخانه فرهنگ وهنرباحضور در کلاس 4/5 از خانم روژین خان افشار قهرمان کتابخوانی با اهدا کتاب قدر دانی کردند.