نوآموزان خانه کودک  به منظور تقویت درک مفهوم گذر زمان از موزه ی تماشاگه زمان بازدید کردند  و  با روند تکاملی ساخت ساعت و انواع ساعت های روغنی ، آبی ، سوختنی ، آفتابی ، دیواری مچی و … آشنا شدند .

IMG_6457   IMG_6469