نوآموزان خانه کودک در روز جهانی بهداشت اززحمات مربیان بهداشت مجتمع آموزشی شهید مهدوی و خانم دکتر افخمی تشکر کردند .

 

IMG_5341

 

IMG_5342