دانش آموزان کلاس 4/5 همزمان با سایر کلاسها جشن نوروز را در کنار معلم خود سرکار خانم نبوی برگزار کردند