شایلی  پور یوسفی دانش آموز پایه ششم ابتدایی مجتمع شهید مهدوی با توجه به عملکرد خوبی که از خود در رقابت های استان تهران نشان داد به رقابت ها ی قهرمانی کشور دعوت شد.

این در حالی است که بازی او از سوی ناظر فدراسیون جهانی بسکتبال(فیبا) نیز مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت. شایلی پور یوسفی  هم اکنون کاپیتان تیم مینی بسکتبال استان تهران است.