جشن پایان سال تحصیلی پش دبستان روز 24 خرداد در سالن اجتماعات مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد، نوآموزان با اجرای برنامه هنری و قدردانی از مربیان و والدین شان سال تحصیلی 1401-1399 را به پایان رساندند. مربیان گزارش سالانه از فعالیت های نوآموزان را ارائه داده و آن ها را به سوی فرداهای سبز و بالنده بدرقه کردند .