حال و هوای این روزهای مدرسه ما ، بهاری است. دانش آموزان در تکاپوی آماده سازی مدرسه برای برگزاری خیریه هر ساله مجتمع آموزشی شهید مهدوی می باشند. هر کس تلاش می کند تا گوشه ای از این توشه را برداشته و بر دوش کشد.