بزرگداشت تولد امام علی(ع) و روز پدر در مهدوی

مجتمع آموزشی شهید مهدوی به مناسبت تولد امام علی(ع) و روز پدر جشن هایی را با حضور پدران و دانش آموزان برگزار کرد.