رویدادهای دوشنبه-25 آذر

دوشنبه 25/9/92-مقطع دبستان: روز پژوهش – نمایشگاه ، آثار ، مسابقه ، درج  در نشریه –کاوش های علمی دانش آموزی

دوشنبه 25/9/92-مقطع راهنمایی: روز پژوهش-تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر

دوشنبه 25/9/92-مقطع دبیرستان: روز پژوهش