رویدادهای سه شنبه-1 بهمن

سه شنبه 1/11/92-مقطع دبستان:  جلسه عمومی اولیا ( پایه های پنجم و ششم ) ارائه کارنامه و خبرنامه واحد 3-محفل انس با قرآن کریم