رویدادهای سه شنبه -24 دی

سه شنبه 24/10/92-مقطع دبستان: آغاز هفته ی وحدت – محفل انس با قرآن کریم

سه شنبه 24/10/92-مقطع دبیرستان: تحویل پروزه های تحقیقی و پژوهشی جهت باز بینی و رفع اشکال-آغاز هفته وحدت