رویدادهای سه شنبه-26 فروردین

سه شنبه 26/1/93-مقطع دبستان: محفل انس با قرآن کریم

سه شنبه 26/1/93-مقطع دبیرستان: آزمون ورودی دبیرستان منتخب شهیدمهدوی